Efter storbranden i Skövde: If kräver obligatorisk hemförsäkring

Jenny Rudslätt, hem- och villaförsäkringsexpert på If, kräver nu obligatorisk hemförsäkring för boende i hyresfastigheter. Bakgrunden är en kraftig brand i ett  flerbostadshus i Skövde nyligen där ett tiotal familjer visade sig sakna hemförsäkring.

Enligt If saknar nästan var tionde hyresgäst i dag i Sverige hemförsäkringsskydd. Uppskattningsvis 400 000 individer saknar därmed skydd av hemförsäkring, Det handlar nästan uteslutande om hyresrättsinnehavare, framförallt unga och utrikes födda som bor ensamma i små lägenheter.

Samtidigt är hyresvärdar förhindrade enligt lag att kräva hemförsäkring av hyresgästerna.

Jenny Rudslätt föreslår nu att ett första steg mot ökad trygghet skulle vara att göra hemförsäkring till en obligatorisk del i alla hyresavtal.

— Att verka för ett så brett hemförsäkringsskydd som möjligt är inte bara en fråga för den enskilde, utan något som stärker det gemensamma skyddsnätet och tryggheten, skriver Jenny Rudslätt i debattartikeln.

Som ett alternativ till krav på obligatorisk hemförsäkring för hyresgäster föreslår hon att lagen ändras så att hyresvärdar får rätt att kräva att alla gäster har hemförsäkring.

Här hittar du hela debattinlägget från If på SVT Opinion.

22 januari, 2019
Gunnar Loxdal