Moderna ökade premievolymen 7,7 % under Q4 tack vare djurförsäkring

Trygkoncernens affärsområde för verksamheten i Sverige ökade under fjärde kvartalet premievolymen brutto med 7,7 procent, räknat i SEK. Det framgår av Trygs rapport för 2018 som presenterades i dag. Förra året var motsvarande siffra för fjärde kvartalet 5,1 procent. Ökningen beror bland annat på tillväxten inom djurförsäkring; även motorförsäkring och olycksfallsförsäkring bidrog till tillväxten. 

Under fjärde kvartalet 2018 steg premievolymen i Sverige till 361 (355) miljoner räknat i DKK och det tekniska resultatet ökade till 38 (30) miljoner DKK. Combined ratio förbättrades till 89,2 (91,3) procent. Förbättringen av combined ratio hänger bland annat samman med effektiviseringar av verksamheten; på två år har administrationskostnadsprocenten gått ned nästan 3 procentenheter.

Premievolymen för hela 2018 uppgick för affärsområdet Sverige till 1 471 (1 487) miljoner DKK. Det försäkringstekniska resultatet steg till 201 (171) miljoner DKK. Combined ratio förbättrades till 86,0 (88,1) procent.

Affärsområdet Sverige står i dag för cirka 8 procent av den totala volymen i Trygkoncernen.

Inom svensk företagsförsäkring, som inte ingår i affärsområdet Sverige i Tryg-koncernen utan i affärsområdet Corporate, var premietillväxten 3,6 procent i DKK. Sverige står för 20 procent av premievolymen inom detta affärsområde. Lönsamheten behöver dock öka i Sverige, enligt Tryg:

— I Sverige genomfördes väsentliga åtgärder för att förbättra lönsamheten, särskilt inom vissa segment. Lönsamheten behöver fortfarande öka inom motorförsäkring och ansvar, heter det i Trygs redovisning.

För Trygkoncernen som helhet ökade premievolymen förra året till 18,7 (18,0) miljarder DKK och det tekniska resultatet uppgick till 2,8 (2,8) miljarder DKK. Combined ratio steg till 85,1 (84,4) procent. Under fjärde kvartalet ökade premierna till 5,1 (4,5) miljarder DKK och tekniskt resultat låg på 0,6 (0,6) miljarder DKK. Combined ratio steg till 88,2 (86,0) procent.

22 januari, 2019
Gunnar Loxdal