Konkurrensverket gav klartecken för försäljningen av Danica

Konkurrensverket har beslutat att ge klartecken för den planerade affären där Danske Banks livbolag Danicas svenska dotterbolag Danica Pension Försäkringsaktiebolag säljs till ett konsortium med danska riskkapitalbolaget Polaris och tyska Acathia i spetsen. 

Formellt säljs Danica Pension till ett bolag med namnet Off The Shelf 10111 AB, som är under namnändring till BidCo af 6. december 2018 AB.

— Konkurrensverket beslutar att lämna koncentrationen utan åtgärd, skriver KKV i sitt beslut.

I anmälan till Konkurrensverket sades att de fonder som förvaltas av Polaris Management A/S kontrollerar flera portföljbolag med säte i Danmark eller i Sverige, men inget av dessa bedriver  någon verksamhet som konkurrerar med Danica Pension. Acathia har för närvarande inga portföljbolag i Sverige eller Danmark.

Det var den 11 december som det offentliggjordes att Danske Bank avtalat om att sälja Danica Pension i Sverige till ett konsortium lett av det danska riskkapitalbolaget Polaris och den tyska riskkapitalfonden Acathia. Köpeskillingen angavs till 1,9 miljarder DKK, motsvarande 2,6 miljarder kronor. Danica Pension Sverige har i dag cirka 150 000 privatkunder och 15 000 företagskunder. Företaget har cirka 60 anställda som kommer att behålla sina tjänster även under den nya ägaren.

Anmälan till Konkurrensverket har hanterats av Advokatfirman Cederquist KB.

Du som har ett abonnemang på Sak & Liv Premium kan klicka här för att ta del av hela beslutet från Konkurrensverket.

23 januari, 2019
Gunnar Loxdal