Tredje AP-fonden överklagar miljonavgift från Finansinspektionen

Tredje AP-fonden har begärt att Finansinspektionen ändrar på ett beslut om sanktionsavgift på drygt 1 miljoner kronor, sedan fonden överskridit en flaggningsgräns utan att lämna någon information om detta i tid. 

Sanktionsavgiften avser Tredje AP-fondens förvärv av aktier i börsbolaget Karolinska Development AB under år 2017. Förvärvet skedde i samband med en emission där innehavare av konvertibla skuldebrev erbjöds att konvertera skuldebreven till aktier. Tredje AP-fonden fick en större tilldelning av aktier än man förväntat sig eftersom en av de andra ägarna i bolaget drog sig ur emissionen. Därigenom ökade innehavet i Karolinska Development AB så att det översteg 10 procent av aktierna, utan att Tredje AP-fonden till en början noterat att man passerat en flaggningsgräns.

Sanktionsbeslutet meddelades från Finansinspektionen i oktober förra året.

Tredje AP-fonden har nu begärt att Finansinspektionen ändrar sitt beslut. I sitt överklagande framhåller man bland annat att flaggningen endast var försenad med tre handelsdagar. Enligt Finansinspektionen skulle förvärvet av aktierna ha offentliggjorts den 19 april 2017, och Tredje AP-fondens uppflaggning kom först den 24 april. När uppflaggningen kom, råkade Tredje AP-fonden felaktigt lämna ett för tidigt datum för ägarförändringen, något som rättades ett par månader senare.

På Tredje AP-fonden menar man att den felaktiga datumangivelsen helt betydelselös, och det rimliga borde därför vara att utgå från att förseningen av uppflaggningen endast handlade om fem handelsdagar. Så här formuleras detta i överklagandet till FI:

— Enligt Tredje AP-fonden är det inte skäligt att basera avgiften på en försening om 97 handelsdagar när Tredje AP-fonden anmält ett innehav över 10 % den 24 april dvs med tre handelsdagars förening.

Tredje AP-fonden vill nu att Finansinspektionen sänker sanktionsavgiften kraftigt, från drygt 1 miljon kronor till 160 000 kronor.

Här kan du som har ett Sak & Liv Premium-abonnemang ta del av överklagandet. 

23 januari, 2019
Gunnar Loxdal

Söderberg startar hypoteksbolag med Ica, Ikano och Ålandsbanken

16 timmar Läs mer
Martin Wästfelt efterträder Niklas Hjert i PTK och Unionen
13 timmar Läs mer
PRENUMERERA GRATIS!
FÅ NYHETERNA DIREKT I INKORGEN
Svensk Försäkring: Otillräckliga regler om kontroll mot belastningsregistret
10 timmar Läs mer

Alecta beslutade att höja kostnaden för PRI-inlösen med 13 procent

1 dag Läs mer
Mattias Nordin utses till tf VD för Länsförsäkringar Fondliv
16 timmar Läs mer
"Staten är evig och långsint och vi kommer inte ge oss."
Pensionsmyndighetens generaldirektör Daniel Barr kommenterar processen mot Allra (SvD 6/8 2019)
Swedbank: Jens Henriksson börjar som VD den 1 oktober
17 timmar Läs mer
Linnéa Liljestrand och Louise Lillrud till mySafetys ledningsgrupp
1 dag Läs mer
Svensk Försäkring: Otydliga regler för arbete mot penningtvätt
1 dag Läs mer
Omocoms mikroförsäkringar får Berkley som försäkringsgivare
1 dag Läs mer
Pensionsmyndigheten: Pensionärer betalar redan lägre skatt än andra
1 dag Läs mer
Niklas Hjert blir VD för parternas nya informationsbolag
1 dag Läs mer