Gjensidige i Sverige vände till vinst på 82 miljoner kronor för 2018

Under förra året stod Gjensidige i Sverige för ett försäkringsrörelseresultat på 78 miljoner NOK motsvarande 82 miljoner SEK, jämfört med en förlust på 92 miljoner NOK år 2017. Det framgår av Gjensidiges rapport för 2018 som presenterades i dag på morgonen.

Gjensidige förbättrade under 2018 sitt combined ratio i Sverige till 95,0 (105,3) procent. Samtidigt sjönk premievolymen i Sverige under 2018 jämfört med 2017 till 1 569,2 (1 736,1) miljoner NOK. Som förklaring till minskningen anger Gjensidige prisförändringar, framförallt inom privatmarknaden.

Under fjärde kvartalet förra året krympte premieintäkten för Gjensidige i Sverige till 362,5 (448,5) miljoner NOK. Det motsvarar en nedgång med 19 procent räknat i NOK, eller 15 procent i SEK. Den kraftiga nedgången förklaras enligt Gjensidige framförallt av att man förlorat ett stor och olönsam kund på privatsidan. Försäkringsrörelseresultatet under kvartalet uppgick till 45 (2) miljoner NOK. Mer än hälften av årets vinst genererades med andra ord under fjärde kvartalet. Under fjärde kvartalet förbättrades combined ratio till 87,5 (99,6) procent.

För Gjensidige Forsikring-koncernen som helhet sjönk resultatet till 4,6 (5,5) miljarder NOK under förra året. Under fjärde kvartalet uppgick resultatet till 1,7 miljarder NOK, vilket är en resjäl förbättring jämfört med motsvarande period 2017 då resultatet var 1,0 miljarder NOK.

Av rapporten framgår även att Gjensidige i Sverige ska implementera ett nytt it-system år 2020.

Här kan du ta del av hela rapporten från Gjensidige. 

24 januari, 2019
Gunnar Loxdal