Svensk Försäkring: Antalet anmälda skador ökade med 5 % förra året

Svensk Försäkringar rapporterar i dag att antal anmälda skador ökade med 5 procent under förra året, jämfört med föregående år. Sammantaget anmäldes nästan 2,9 miljoner skador när det gäller skadeförsäkring för hushåll och företag och skadeförsäkringar för fordon.

Hela 47 procent av de anmälda skadorna förra året avsåg motorfordonsförsäkring. Oftast handlar det om olika typer av glasskador och vagnskador.

Av de anmälda skadorna avsåg 34 procent hushållens försäkringar av bostäder, fritidshus och båtar. Den vanligaste kategorin av skador när det gäller hushållens försäkringar är allriskskador — det vill säga skador under de allriskförsäkringar som vanligtvis är tillägg i hemförsäkringen — och skador i samband med resa.

Anmälda skador inom företagsförsäkring stod totalt för 4 procent av samtliga anmälda skador. De vanligaste skadorna bland företag är vattenskador och skadehändelser inom rättsskydd och ansvar.

I sammanställningen från Svensk Försäkring ingår inte skador orsakade av sjukdom och olycksfall.

Här hittar du mer information om Svensk Försäkrings skadestatistik för 2018. 

28 januari, 2019
Gunnar Loxdal

Christer Ragnar vann i domstol om skatt på uttag ur k-försäkring

10 timmar Läs mer
Johannes Ekström utsedd till ny CFO för mySafety Group
17 timmar Läs mer
PRENUMERERA GRATIS!
FÅ NYHETERNA DIREKT I INKORGEN
10,3 procents avkastning i Tredje AP-fonden första halvåret
9 timmar Läs mer

Nytt verktyg från SEB ska lyfta fram ojämlikheten i pensionerna

15 timmar Läs mer
Itello förvärvade norska konsult- och aktuariebolaget Eikos AS
12 timmar Läs mer
"Staten är evig och långsint och vi kommer inte ge oss."
Pensionsmyndighetens generaldirektör Daniel Barr kommenterar processen mot Allra (SvD 6/8 2019)
Greater Than ökade omsättningen med 19 procent andra kvartalet
12 timmar Läs mer
Afa: Lärarna blir sjukskrivna när terminen startar
17 timmar Läs mer
100 euro i rabatt för Sak & Livs läsare på årets stora europeiska event om skadehantering!
18 timmar Läs mer
Alm Brand uppjusterar helårsprognosen efter resultatet första halvåret
1 dag Läs mer
Alexander Santrisi går till Säkra Stockholm Nowa AB
1 dag Läs mer
Domstol tvingar Växjö kommun att göra om förmedlarupphandling
1 dag Läs mer