Svensk Försäkring: Antalet anmälda skador ökade med 5 % förra året

Svensk Försäkringar rapporterar i dag att antal anmälda skador ökade med 5 procent under förra året, jämfört med föregående år. Sammantaget anmäldes nästan 2,9 miljoner skador när det gäller skadeförsäkring för hushåll och företag och skadeförsäkringar för fordon.

Hela 47 procent av de anmälda skadorna förra året avsåg motorfordonsförsäkring. Oftast handlar det om olika typer av glasskador och vagnskador.

Av de anmälda skadorna avsåg 34 procent hushållens försäkringar av bostäder, fritidshus och båtar. Den vanligaste kategorin av skador när det gäller hushållens försäkringar är allriskskador — det vill säga skador under de allriskförsäkringar som vanligtvis är tillägg i hemförsäkringen — och skador i samband med resa.

Anmälda skador inom företagsförsäkring stod totalt för 4 procent av samtliga anmälda skador. De vanligaste skadorna bland företag är vattenskador och skadehändelser inom rättsskydd och ansvar.

I sammanställningen från Svensk Försäkring ingår inte skador orsakade av sjukdom och olycksfall.

Här hittar du mer information om Svensk Försäkrings skadestatistik för 2018. 

28 januari, 2019
Gunnar Loxdal