Skatteverket kommenterar domen i HFD om skatt på pensionsråd

Skatteverket har publicerat en kommentar till domen i Högsta förvaltningsdomstolen från december om pensionsrådgivning som tillhandahålls av arbetsgivare. I sin kommentar beskriver Skatteverket bland annat hur förmånsvärdering ska ske av den typen av pensionsrådgivning som anses vara en skattepliktig förmån. 

Högsta förvaltningsdomstolen slog i sin dom i december fast att vanlig rådgivning som gäller tjänstepension som betalas av arbetsgivaren inte ska betraktas som en skattepliktig förmån för den anställde. Däremot menade domstolen att mer omfattande pensionsplanering och privatekonomisk rådgivning är en skattepliktig förmån.

Du som har ett abonnemang på Sak & Liv Premium hittar HFD:s dom här.

Skatteverket har nu publicerat en kommentar till HFD-domen.

Av kommentaren framgår bland annat vilka principer som ska gälla för värderingen av den anställdes förmån, om det handlar om den mer omfattande typen av pensionsrådgivning som HFD har konstaterat ska vara skattepliktig.

Så här skriver Skatteverket bland annat:

— I målet diskuteras inte hur en värdering av sådana förmåner rent praktiskt bör göras, men huvud­regeln är att värdering ska göras till marknadsvärdet, 61 kap. 2 § IL. Detta innebär att en bedömning ska göras av vad det hade kostat den anställde att själv bekosta en motsvarande rådgivning. I andra hand och i förekommande fall kan arbetsgivarens kostnad för en anlitad konsult användas som underlag för en beräkning av förmånens värde för den anställde.

Här kan du som har ett abonnemang på Sak & Liv Premium ta del av Skatteverkets kommentar. 

29 januari, 2019
Gunnar Loxdal