• Gjensidige Sveriges hemsida för lantbruksförsäkring.

Gjensidige lägger ned sin lantbruksförsäkring i Sverige

Gjensidige Forsikring har fattat beslut om att avveckla sin verksamhet i Sverige inom lantbruksförsäkring. Information om beslutet gick ut internt i bolaget tidigare denna vecka. 

En bakgrund till beslutet är att Gjensidige under december förra året genomförde ett antal organisationsförändringar för att säkra grunden för ökad lönsamhet och styrning i hela koncernen. Förändringarna medförde ett mer övergripande resultatansvar i divisionerna/länderna. Som en följd av detta fattade Næringsliv Norge — en division inom Gjensidige Forsikring i Norge — beslut om att dra sig ur Lantbruk Sverige. Till det kommer att exponeringen i lantbruksportföljen och riskaptiten ligger utanför den strategiska riktning som finns för Gjensidige Sverige idag.

— Gjensidige Lantbruk Sverige är en del av Næringsliv Norge. Sedan 2009 har vi i samarbete med Landshypotek försäkrat svenska lantbrukare och deras bostadshus, gårdar, djur och fordon. Næringsliv Norge kommer nu, baserat på ökat lönsamhetsfokus på hemmamarknaden, att avsluta våra insatser och åtaganden inom Lantbruk Sverige. Konkret innebär detta att från och med den 30 januari 2019 kommer all nyteckning av Lantbruksrisk i Sverige att stoppas. Den upparbetade portföljen kommer att föras över till den svenska verksamheten för vidare bearbetning och hantering, säger Tommy Karlsen, Områdeschef Lantbruk Sverige, Gjensidige Forsikring, i en kommentar till beslutet.

Åtta personer påverkas direkt av förändringen inom Lantbruk Sverige, varav fem personer verkar inom utesälj runt om i landet — stationerade i Örebro, Kalmar, Växjö och Lund — och tre personer inom innesälj i Malmö. Av dessa flyttas tre medarbetare över till Distribution Privat medan fem personer blir övertaliga till följd av förändringen.

Gjensidiges erbjudande inom lantbruksförsäkring har omfattat gårdsförsäkring, fordonsförsäkring och djurförsäkring. Gårdsförsäkringen har varit möjlig att komplettera med bland annat skogsförsäkring. Fordonsförsäkringen har funnits för traktor, jordbruksmaskiner, lastbil, släp och privatägd personbil. Djurförsäkringen har omfattat nötkreatur, får och get, alpacka och kameldjur samt hjort.

30 januari, 2019
Gunnar Loxdal