SEB:s fondförsäkringstillgångar minskade med 78 Mdr kr

Under föregående år minskade SEB-koncernens fondförsäkringstillgångar med 78 miljarder kronor till 270 miljarder kronor. Det framgår av SEB:s bokslutskommuniké som presenterades i går. 

Minskningen beror i första hand på försäljningen av den danska livförsäkringsverksamheten i SEB Pension.

SEB skriver i sin rapport att kundernas starka intresse för produkter med fokus på hållbarhet kvarstår, och att kärnaffären inom tjänstepension fortsätter att attrahera ett stadigt intresse. Nyförsäljningen av livförsäkringar i Sverige ligger enligt SEB stabilt på 22 miljarder kronor – med tjänstepension som den huvudsakliga drivkraften – vilket motsvarar en marknadsandel på 9,4 (9,3) procent  för 2018.

Av rapporten framgår också att ett antal kunder inom Private Banking i Sverige har erbjudits möjligheten till försäkringsrådgivning på distans, vilket enligt banken är ett steg mot att bli en helhetsleverantör av integrerade bank- och försäkringstjänster. SEB har även infört en möjlighet till digitala hälsodeklarationer.

Enligt SEB ligger den årliga nyförsäljningen i Sverige stabilt på 22 miljarder kronor – med tjänstepension som den huvudsakliga drivkraften – vilket motsvarar en marknadsandel på 9,4 procent, att jämföra med 9,3 procent föregående år.

Rörelseresultatet för division Liv och Investment Management sjönk under fjärde kvartalet 2018 med 19 procent jämfört med motsvarande period 2017, till 811 (1 003) miljoner kronor. Helåret 2018 var nedgången i rörelseresultat för divisionen 4 procent, till 3 382 (3 511) miljoner kronor.

För SEB-koncernen som helhet steg nettoresultatet under fjärde kvartalet till 4,6 (4,5) miljarder kronor, jämfört med fjärde kvartalet 2017. Helåret 2018 ökade nettoresultatet till 23,1 (16,2) miljarder kronor.

Här kan du ta del av SEB:s bokslutskommuniké. 

31 januari, 2019
Gunnar Loxdal