Även Folksam beslutade att sänka sin återbäringsränta

Återbäringsräntan för tjänstepension i Folksam Liv justeras ned i dag den 1 februari till 3 procent, från att närmast tidigare ha legat på 4 procent.  

I går meddelade Skandia att man sänker återbäringsräntan per den 1 februari. I dag är det Folksams tur att informera om sin sänkning av återbäringen.

Återbäringsräntan för tjänstepension sänks från 4 procent till 3 procent. Återbäringsräntan på övrig livförsäkring är däremot oförändrad på 4 procent.

– Sänkningen ska ses i ljuset av utvecklingen på de finansiella marknaderna. Vårt engagemang för våra kunder handlar om att värna en långsiktigt trygg och stabil avkastning på deras pensionssparande, säger Anna-Karin Laurell, affärsområdeschef Liv, i en kommentar.

Folksams återbäringsränta sänktes senast i december. Då sänktes återbäringsräntan både för tjänstepension och för övrig livförsäkring till 4,0 procent.

Återbäringsräntan är före skatt och avgifter. Den genomförda sänkningen är enligt Folksam i linje med bolagets konsolideringspolicy.

1 februari, 2019
Gunnar Loxdal