Försäkringsförmedlare dömdes till 3,5 års fängelse för bedrägeri

Tre år och sex månader i fängelse samt näringsförbud och rådgivningsförbud i åtta år blev domen vid Stockholms tingsrätt för en person som dömts för bedrägeri, skattebrott och bokföringsbrott. Han har bland annat drivit ett företag med inriktning på försäkringsförmedling. 

Den dömde är en man i 40-årsåldern hemmahörande i västra Stockholm. Han har nu dömts för flera fall av bedrägeri, skattebrott, bokföringsbrott och brott mot aktiebolagslagen. Han ska också enligt domen ge skadestånd på nära 3 miljoner kronor till kunder som han lurat på pengar.

I november 2011 registrerade den åtalade ett företag med adress i centrala Stockholm, där verksamheten var finansiell rådgivning, marknadsföring av finansiella produkter, förvaltning av värdepapper och förmedling av försäkringsprodukter och därmed förenlig verksamhet. Bolaget likviderades år 2016 då det inte lämnat in bokföring. Han har även varit företrädare för ett annat företag med inriktning på förvaltning av värdepapper.

Så här beskrivs ett av företagen på Linkedin: ”Our vision is to be the leading provider of insurance and financial products in Sweden, with the best solutions and the most competent advice, by constantly innovating and developing the traditional way of working in the industry. The goal is to provide advice and products that continuously allow our customers to be a step ahead, have cost-effective solutions and maintain control over their risks.”

Flera kunder har betalat in miljonbelopp till företagen för att de skulle förvaltas, bland annat i försäkringsbolag som Folksam och Skandia. Av noteringar i ”Rådgivardokument Liv” för olika kunder framgick vilken risknivå kunderna önskade på sina placeringar.

Men det tycks som om pengarna istället för att investeras i försäkringssparande eller andra typer av placeringar, i stor utsträckning har använts för att finansiera företagets drift.

Tingsrätten finner i sin dom att förmedlaren är skyldig till grovt bedrägeri i fem fall och för bedrägeri av normalgraden i två fall.

Du som har ett abonnemang på Sak & Liv Premium kan klicka här för att ta del av domen.

5 februari, 2019
Gunnar Loxdal

Här är Konsumentverkets kritik mot försäkringsförmedlare och bolag

19 timmar Läs mer
Nu har Swedbank Försäkring över 200 Mdr kr i förvaltat kapital
1 dag Läs mer
PRENUMERERA GRATIS!
FÅ NYHETERNA DIREKT I INKORGEN
Pensionsmyndigheten handlar upp marknadsundersökningar
19 timmar Läs mer

8,5 % avkastning första halvåret i Alectas förmånsbestämda portfölj

1 dag Läs mer
Länsförsäkringar varnar för sadelliga på stöldturné
19 timmar Läs mer
"Försäkringsbranschen är en ekonomisk gigant, men trots det sätter den inget påtagligt avtryck vare sig i Antikrundan, i människors karriärdrömmar eller i det offentliga samtalet."
Håkan Svärdman resonerar i Dagens Arena om varför få människor engagerar sig i sin försäkring.
Handelsbanken Livs förvaltade kapital steg till rekordnivån 163 Mdr
1 dag Läs mer
Karlstad missade pensionskostnad — får skattetillägg på 0,7 Mkr
1 dag Läs mer
HDI Global Specialty ny försäkringsgivare för Brims fullgörandeförsäkring
1 dag Läs mer
If: Folk gör fel när de insjuknar utomlands
1 dag Läs mer
7,4 % avkastning första halvåret för SEB:s tjänstepensionskunder
2 dagar Läs mer
Nu är 145 fonder klara enligt det nya premiepensionsavtalet
2 dagar Läs mer