Försäkringsresultatet i Solid Försäkring ökade med 20 % 2018

Under 2018 ökade det försäkringstekniska resultatet med 20 procent jämfört med föregående år, till 88 (74) miljoner kronor. Det framgår av Resurs Holdings bokslutskommuniké som presenterades på tisdagsmorgonen. 

Premieintäkterna under helåret steg med 4 procent till 829 (800) miljoner kronor. Combined ratio förbättrades till 90,2 (91,8) procent för helåret. Rörelseresultatet steg med 1 procent till 83 miljoner kronor.

För fjärde kvartalet steg premieintäkterna med 9 procent, till 213 (195) miljoner kronor. Försäkringsrörelseresultatet ökade med 11 procent till 27 (24) miljoner kronor. Combined ratio förbättrades till 88,9 (89,7) procent. Rörelseresultatet netto sjönk med 35 procent till 13 (20) miljoner kronor till följd av sämre kapitalavkastning.

Ökningen av premieintäkten beror främst på tillväxt inom affärsområdena Trygghet och Motor. Försäljningen inom affärsområdet Produkt ökade med 15 procent, bland annat på grund av ökad försäljning under Black Friday.

Det förbättrade tekniska resultatet är kopplat till ökad lönsamhet i affärsområdena Trygghet och Resor.

För Resurs Holding som helhet ökade intäkterna under 2018 med 11 procent till 3 437 miljoner kronor, och rörelseresultatet steg med 6 procent till 1 487 miljoner kronor. Under fjärde kvartalet ökade intäkterna med 9 procent till 883 miljoner kronor och rörelseresultatet med 1 procent till 375 miljoner kronor.

Här kan du ta del av hela bokslutskommunikén från Resurs Holding.

5 februari, 2019
Gunnar Loxdal