Swedbank: Sju av tio fattar inte tillräckligt om pensioner

Sju av tio uppger att de har liten eller ingen kunskap alls om pensionssystemet och hur det fungerar och bara drygt hälften tar del av vad de själva beräknas få i pension, visar en undersökning av Sifo på uppdrag av Swedbank och sparbankerna.

Enligt Swedbank är det oroande att många inte tar del av sin pensionsprognos från minpension.se och att ännu fler saknar tillräcklig kunskap om hur pensionssystemet fungerar. Detta eftersom kunskap är en förutsättning för att kunna påverka och höja sin pension.

Undersökningen visar också att en av tre oroar sig också för sin ekonomi som pensionär. De som saknar kunskap om pensionen är mer oroliga än de som anser sig ha bra kunskap om pensionssystemet.

— Många gånger hänger bristen på kunskap och oron för pensionen ihop. Ett första steg för att få koll är att ta reda på hur den egna pensionen förväntas bli genom att ta del av sin pensionsprognos på minpension.se. Utifrån det kan man sedan agera, för det går att påverka storleken på sin pension, säger Arturo Arques, privatekonom för Swedbank och sparbankerna, i en kommentar.

Klicka här för att ta del av mer fakta ur undersökningen.

5 februari, 2019
Gunnar Loxdal