Så arbetar If med ambassadörer för inkludering och mångfald

I ett blogginlägg berättar If om sitt interna ambassadörprogram för att sätta fokus på integration och mångfald.

Ambassadörprogrammet startade förra året. Inom ramen för satsningen har fjorton anställda fått möjlighet att lägga en del av sin arbetstid på att arbeta med mångfald och inkluderingsfrågor inom olika områden.

Under hösten fattades beslut om att fokusera på fyra olika områden: Rutiner vid rekrytering, onboarding för nya medarbetare, ökad medvetenheten kring inkludering och mångfald samt omedvetna fördomar.

En av dem som varit med i projektet om omedvetna fördomar är Engin Marshall. Så här citeras han i Ifs blogginlägg:

– Att tala om ”unconscious bias” kan ibland anses känsligt och leda till att folk känner sig utpekade för att ha fördomar och behandla människor runt sig orättvist. Men det handlar snarare om att få ett större tålamod, bättre förståelse och respekt för varandras olikheter. En naturlig följd av detta brukar bli att kvalitén på företagets produkter och tjänster förbättras.

6 februari, 2019
Gunnar Loxdal