Ica Försäkring passerade 140 000 kunder under fjärde kvartalet

Ica Försäkring hade en fortsatt positiv försäljningstrend under fjärde kvartet och antalet kunder har nu passerat 140 000. Det framgår av Ica Gruppens bokslutskommuniké som presenterades under torsdagen. 

Några nyckeltal för Ica Försäkring särredovisas inte i Ica Gruppens bokslut, utan ingår som en del av siffrorna för Ica Banken.

Av bokslutet framgår att Ica Bankens intäkter, inklusive ICA Försäkring, steg med 99 miljoner kronor jämfört med föregående år till 358 (259) miljoner kronor. Av ökningen med 99 miljoner kronor inom segmentet är 50 miljoner kronor hänförliga till förändrad återförsäkringsvolym för Ica Försäkring, eftersom bolaget i dag inte länge har någon kvotåterförsäkring.

— I övrigt ökade intäkterna på grund av en fortsatt positiv försäljningstrend för ICA Försäkring samt ökad lånevolym i ICA Banken, heter det i bokslutet.

Rörelseresultatet för Ica Banken uppgick till 42 miljoner kronor, vilket är en ökning jämfört med motsvarande period föregående år då resultatet var 28 miljoner kronor.

— ICA Försäkrings resultat fortsatte att förbättras, och utvecklingen går i stort enligt plan, heter det i kommentarer i bokslutskommunikén där det också framgår att antalet försäkringskunder har passerat 140 000.

För helåret 2018 uppgick ICA Bankens intäkter, inklusive ICA Försäkring, till 1 353 (965) miljoner kronor. Av ökningen beror 178 miljoner kronor på att Ica Försäkring inte längre har någon kvotåterförsäkring. Den underliggande intäktsökningen på 210 miljoner kronor förklaras enligt bokslutet av ökad försäljning i ICA Försäkring och högre affärsvolym i ICA Banken. Rörelseresultatet exklusive jämförelsestörande poster steg med 170 (71) miljoner kronor.

— ICA Försäkrings rörelseresultat fortsatte att förbättras men verksamheten har fortfarande negativt resultat, heter det i bokslutet i kommentaren om resultatet för helåret 2018.

7 februari, 2019
Gunnar Loxdal