Ifs combined ratio förbättrades till 85,2 procent under förra året

Ifs combined ratio förbättrades förra året ytterligare till 85,2 (85,3) procent och vinsten före skatt steg till 848 (818) miljoner euro. Det framgår av Sampos bokslutskommuniké som presenterades i dag på morgonen.

Parallellt med ledningsförändringarna i Sampo och If, presenterade Sampo i dag sin bokslutskommuniké för 2018, med information om utvecklingen för If Skadeförsäkring under året.

Ifs försäkringstekniska resultat steg till  643 (640) miljoner euro samtidigt som premievolymen steg med 2,9 procent räknat i lokala valutor. Allra bäst har lönsamheten varit för If i Sverige, där combined ratio under 2018 förbättrades till 79,7 (84,5) procent.

Premieökningen uppgick till 4,0 procent i Sverige, 4,2 procent i Norge och 2,3 procent i Danmark. I Finland minskade premierna med 1,3 procent.

Räknat i euro minskade däremot Ifs premievolym totalt till 4 502 (4 526) miljoner euro.

— Sampo-koncernens försäkringsverksamhet kan åter rapportera utmärkta resultat samtidigt som antalet kunder ökar på alla marknader för andra året i rad, kommenterar Sampos koncernchef Kari Stadigh resultatet.

Bedömningen är att Ifs combined ratio för 2019 kommer att ligga inom spannet 86—90 procent.

Här hittar du hela Sampos bokslutskommuniké.

7 februari, 2019
Gunnar Loxdal