Torbjörn Magnusson lämnar If — blir ny VD för Sampo

I dag på morgonen meddelades att Torbjörn Magnusson lämnar uppdraget som koncernchef för If för att istället senare tillträda som VD för Ifs moderbolag Sampo. Ny koncernchef för If Skadeförsäkring blir istället  Morten Thorsrud, i dag chef för affärsområde Privat i If.

Torbjörn Magnusson har varit Ifs koncernchef sedan 2002. Lika länge har Morten Thorsrud arbetat inom företaget. InnanMorten Thorsrud fick rollen som chef för Ifs affärsområde Privat ledde han affärsområde Industri.

— Vi har precis lagt ytterligare ett mycket starkt år för If bakom oss och det är med varm hand som jag nu överlämnar rodret till Morten Thorsrud, säger Torbjörn Magnusson i en kommentar.

Torbjörn Magnusson övertar rollen som VD för Sampo plc den 1 januari 2020 i samband med att nuvarande VD Kari Stadigh avgår.Torbjörn Magnusson kommer även fortsättningsvis ha en aktiv roll i If i och med att han redan nu blir ny styrelseordförande i moderbolaget If P&C Insurance Holding AB (publ).

Så här säger Kari Stadgih i en presskommentar om utnämningen av Torbjörn Magnusson till Sampos VD:

— Successionsplanerna för Sampo har utvecklats under en tid. Torbjörn är det uppenbara valet som min efterträdare. Hans track record som VD för If är utan jämförelse. Jag uppnådde min pensionsålder för tre år sedan, men jag har förlängt min period på uppmaning av styrelsen. Nu är det dags att gå vidare.

Torbjörn Magnusson föreslås även gå in som ny ordförande i Nordeas styrelse. Björn Wahlroos har aviserat att han avser att lämna Nordeas styrelse i samband med nästa bolagsstämma.

Torbjörn Magnusson säger så här i sin kommentar om utnämningen till Sampo-VD och ordförande i Nordea:

— Jag känner mig hedrad av utmaningen att ta över rodret för Sampo. If kommer att fortsätta att prestera under Morten Thorsruds ledarskap. På Nordea finns grunden lagd för en ny fas i bankens utveckling. Det är både ett privilegium och en utmaning att vara med och genomföra planerna för Nordeas framtida utveckling.

Ingrid Janbu Holthe efterträder nu Morten Thorsrud som chef för affärsområde Privat. Hon kommer närmast från rollen som ledare för Sales & Service Norge, inom affärsområde Privat, en befattning hon innehaft sedan 2015.

Parallellt med övriga förändringar i If kommer Ifs vice VD Ricard Wennerklint att lämna sin operativa roll och istället bli styrelseledamot i If P&C Insurance Holding AB (publ). Ricard Wennerklint föreslås även bli ny ordförande för Topdanmarks styrelse efter Torbjörn Magnusson som lämnar den posten. Morten Thorsrud föreslås som ny styrelseledamot i Topdanmark.

7 februari, 2019
Gunnar Loxdal