FOSAK genomförde sitt första egna kunskapstest

Förmedlarorganisationen FOSAK, Försäkringsorganisationen – Sak genomförde under januari sitt första utbildningstillfälle inklusive kunskapstest för sina medlemmar.

Utbildningen och testet, som genomfördes den 29 januari, fokuserade på försäkringsmäklarens roll, ansvar, arbetsteknik och fördjupad kunskap inom skadereglering.

Tanken är att denna typ av utbildning ska genomföras regelbundet.

— Vi är mycket nöjda med att nu kommit i mål med att kunna erbjuda denna utbildning och test till våra medlemmar. Det är ett långt och tufft arbete som ligger bakom då vi ser det behov som finns på försäkringsmarknaden och som vi anser inte förrän nu genom detta kan tillgodoses, säger Erick Lindmark, styrelseordförande i FOSAK.

— Genom denna utbildning och detta test bidrar vi lite grand till en självreglerande marknad som vi vet att berörda myndigheter gärna vill se för att slippa sätta än mer detaljerade riktlinjer. Testet är övergripande men borrar ner i de detaljer som en mäklare måste ha kunskap om för att kunna genomföra ett korrekt utfört uppdrag för sin uppdragsgivare/kund. Svårighetsgraden är hög och att klara alla frågor är näst intill omöjligt då frågorna spänner över olika typer av försäkringsobjekt samt försäkringsrisker och täcker även sådana områden där vissa mäklare kanske inte arbetar med dagligen men kan komma att göra för vissa kunder.

— En försäkringsmäklare måste kunna klara väsentligt mycket mer än vad man kanske kan tro vid en första anblick — och då inte minst alla omkringliggande lagar och regelverk utöver de oftast nämnda, som IDD och GDPR.

Ni talar om ”försäkringsmäklare”. Många i branschen har övergått till att använda begreppet ”försäkringsförmedlare” istället, med utgångspunkt från att ordet försäkringsmäklare inte längre finns kvar i lagstiftningen. 

— Inom FOSAK använder vi den ursprungliga benämningen försäkringsmäklare då det mer speglar vad det innebär att vara en extern riskmanager inom försäkringsområdet, än att arbeta som agent eller anställd försäljare, säger Erick Lindmark.

Avsikten är att utbildning och kunskapstest inom kort ska erbjudas även för medlemmarna i systerorganisationen FOLIV, Försäkringsorganisationen – Liv.

— Vi ser detta som en mycket viktig startpunkt för en förbättrad försäkringsmarknad som gynnar alla inblandade. Man talar ofta bara om uppdragsgivaren/kunden men det finns fler områden där man också kan förbättra och då tänker vi närmast på försäkringsgivarna. Vi vill uniformera, förenkla och förbättra kommunikationen mellan mäklarna och försäkringsgivarna som i dag haltar betänkligt i vissa fall. Detta ger merarbete, tidsfördröjningar negativ kostnadsspiral som drabbar alla och även i slutänden uppdragsgivaren/kunden.

— Vi inom både FOSAK och FOLIV arbetar stenhårt för att få en i mångt mycket bättre fungerande försäkringsmarknad som skall rensas från onödiga delar som inte tillför något för någon berörd.

8 februari, 2019
Gunnar Loxdal

Länsförsäkringar Bank omnämnd i omfattande läcka om penningtvätt

1 timme Läs mer
Lars Frisk går till Benify från Max Matthiessen
3 timmar Läs mer
PRENUMERERA GRATIS!
FÅ NYHETERNA DIREKT I INKORGEN
FI granskar Swedbanks hantering av insiderinformation
2 dagar Läs mer

Försäkringsbolagens tillgångar är nu värda 5 221 miljarder kronor

2 dagar Läs mer
ANNONS
Pensionsmyndigheten blixtutreder ändringarna av premiepensionen
2 dagar Läs mer
"Om det är någon bransch som har vunnit på coronapandemin så är det försäkring."
Christer Gardell uttalar sig i Affärsvärlden apropå Cevians investering i RSA. Afv 15/6 2020.
LF enda försäkringsbolaget bland Sveriges 100 mest attraktiva arbetsgivare
2 dagar Läs mer
Regeringen informerade om högre pension och lägre pensionsskatt
2 dagar Läs mer
Pengarna tillbaka! ARN ger missnöjda kunder rätt mot Exceed
2 dagar Läs mer
Ny miljardskatt på kreditinstitut! Här kommer regeringens förslag
3 dagar Läs mer
Så arbetar LF Norrbotten med sin utredning om Polarbrödsbranden
3 dagar Läs mer
Söderberg & Partners i Danmark kritiseras av Finanstilsynet
3 dagar Läs mer