FOSAK genomförde sitt första egna kunskapstest

Förmedlarorganisationen FOSAK, Försäkringsorganisationen – Sak genomförde under januari sitt första utbildningstillfälle inklusive kunskapstest för sina medlemmar.

Utbildningen och testet, som genomfördes den 29 januari, fokuserade på försäkringsmäklarens roll, ansvar, arbetsteknik och fördjupad kunskap inom skadereglering.

Tanken är att denna typ av utbildning ska genomföras regelbundet.

— Vi är mycket nöjda med att nu kommit i mål med att kunna erbjuda denna utbildning och test till våra medlemmar. Det är ett långt och tufft arbete som ligger bakom då vi ser det behov som finns på försäkringsmarknaden och som vi anser inte förrän nu genom detta kan tillgodoses, säger Erick Lindmark, styrelseordförande i FOSAK.

— Genom denna utbildning och detta test bidrar vi lite grand till en självreglerande marknad som vi vet att berörda myndigheter gärna vill se för att slippa sätta än mer detaljerade riktlinjer. Testet är övergripande men borrar ner i de detaljer som en mäklare måste ha kunskap om för att kunna genomföra ett korrekt utfört uppdrag för sin uppdragsgivare/kund. Svårighetsgraden är hög och att klara alla frågor är näst intill omöjligt då frågorna spänner över olika typer av försäkringsobjekt samt försäkringsrisker och täcker även sådana områden där vissa mäklare kanske inte arbetar med dagligen men kan komma att göra för vissa kunder.

— En försäkringsmäklare måste kunna klara väsentligt mycket mer än vad man kanske kan tro vid en första anblick — och då inte minst alla omkringliggande lagar och regelverk utöver de oftast nämnda, som IDD och GDPR.

Ni talar om ”försäkringsmäklare”. Många i branschen har övergått till att använda begreppet ”försäkringsförmedlare” istället, med utgångspunkt från att ordet försäkringsmäklare inte längre finns kvar i lagstiftningen. 

— Inom FOSAK använder vi den ursprungliga benämningen försäkringsmäklare då det mer speglar vad det innebär att vara en extern riskmanager inom försäkringsområdet, än att arbeta som agent eller anställd försäljare, säger Erick Lindmark.

Avsikten är att utbildning och kunskapstest inom kort ska erbjudas även för medlemmarna i systerorganisationen FOLIV, Försäkringsorganisationen – Liv.

— Vi ser detta som en mycket viktig startpunkt för en förbättrad försäkringsmarknad som gynnar alla inblandade. Man talar ofta bara om uppdragsgivaren/kunden men det finns fler områden där man också kan förbättra och då tänker vi närmast på försäkringsgivarna. Vi vill uniformera, förenkla och förbättra kommunikationen mellan mäklarna och försäkringsgivarna som i dag haltar betänkligt i vissa fall. Detta ger merarbete, tidsfördröjningar negativ kostnadsspiral som drabbar alla och även i slutänden uppdragsgivaren/kunden.

— Vi inom både FOSAK och FOLIV arbetar stenhårt för att få en i mångt mycket bättre fungerande försäkringsmarknad som skall rensas från onödiga delar som inte tillför något för någon berörd.

8 februari, 2019
Gunnar Loxdal

Söderberg & Partners handlar upp tågförsäkring åt länstrafikbolag

11 timmar Läs mer
Rekordmånga fällningar hittills i år av Swedsecs disciplinnämnd
12 timmar Läs mer
PRENUMERERA GRATIS!
FÅ NYHETERNA DIREKT I INKORGEN
Alecta rekryterade tre nya nyckelmedarbetare till fastighetsbolaget
14 timmar Läs mer

AMF investerar 300 miljoner kr i snabbväxande techbolaget Yubico

18 timmar Läs mer
Så arbetar Itello med de omfattande migreringsprojekten
18 timmar Läs mer
"Och mitt primitiva jag skulle gärna se att de skyldiga fick sina egna premiepensionskonton konfiskerade, som en extra straffpålaga."
Forenas samhällspolitiske chef Håkan Svärdman twittrar om domen i Falcon Funds-målet.
Safeture inleder samarbete med israeliskt riskanalysföretag
19 timmar Läs mer
Niklas Hjert: Så ska vi göra de avtalade försäkringarna mer kända
1 dag Läs mer
Två ytterligare förmedlarbolag lämnar Säkra och går till Tydliga
1 dag Läs mer
Nordea Liv i Norge tar över pensioner för 4,1 Mdr kr från Frende Forsikring
1 dag Läs mer
Hedvig får nu in 6 procent av alla nytecknade hemförsäkringar
1 dag Läs mer
Folksam: Många är klimatmedvetna — men få anpassar sitt sparande
1 dag Läs mer