Volvia går in som partner i nystartat center för artificiell intelligens

• Så här såg det ut när energi- och digitaliseringsminister Anders Ygeman invigde AI-centret i veckan. 

Volvia har gått in som partner till ett nystartat center för artificiell intelligens — AI Innovation of Sweden på Lindholmen Science Park i Göteborg.

AI Innovation of Sweden beskrivs som en nationell en neutral satsning med ambition att fungera som en motor i det svenska AI-ekosystemet. Fokus ligger på att accelerera tillämpning av AI genom delning av kunskap och data, samlokalisering och samarbetsprojekt.

Enligt Volvia är artificiell intelligens ett område som blir allt viktigare för försäkringsbranschen. Volvia är ett av de 40-tal organisationer och företag som har anslutit sig i dag till centret.

— Det kommer att krävas mycket utveckling och hög kompetens för att vara i framkant inom AI. För Volvia tror vi att vägen framåt är i samverkan med andra partners, både från våra redan upparbetade samarbeten, och från spännande forskning och start-ups som är med och driver på teknikutvecklingen. Det är ett bra initiativ med en neutral plats att samverka som fungerar som ett nav i utvecklingen, säger Martin Hiller, affärsutvecklingschef på Volvia.

Volvia säger sig se stora möjligheter för försäkringsbranschen att i större utsträckning använda sig av AI när det gäller att kunna förutse risker.

– Försäkringar är i sig reaktiva, något händer och då reagerar vi på det. Men i framtiden ser vi att försäkringsbolag i allt större utsträckning blir proaktiva i sin riskbedömning, och bedömer risker i realtid. AI möjliggör för framtida affärsmodeller och mobilitetstjänster. Att kunna bedöma risker är helt centralt för att man ska lyckas med exempelvis delningsekonomi, där en kund kanske efterfrågar en bilförsäkring i ett par timmar för att kunna låna ut sin bil, snarare än att binda upp sig på ett årsabonnemang. Då kommer högre krav att ställas på försäkringsbolag att göra riskbedömningar prediktiva, utifrån olika scenarier, säger Martin Hiller.

Volvia är en del av If Skadeförsäkring.

r hittar du mer information om AI Innovation of Sweden.

8 februari, 2019
Gunnar Loxdal