Efter rättstvisterna: LF-loggan ska registreras som varumärke

Vi har tidigare skrivit om rättstvisterna kring varumärkesintrång när det gäller Länsförsäkringars välkända logotype, det vill säga den röd-blå stiliserade LF-symbolen. Nu har Länsförsäkringar gått in med en ansökan om registrering av logotypen som varumärke. 

Ansökan om varumärkesregistrering för LF-loggan kom till Patent- och registreringsverket den 5 februari.

Länsförsäkringar har tvistat om varumärkesintrång med det estniska företaget Matek som producerar typhus av timmer bland annat för den svenska marknaden. Matek har gjort en internationell registrering av ett varumärke, med en figur som är snarlik Länsförsäkringars LF-logotype.

Efter invändningar från Länsförsäkringar beslutade Patent- och registreringsverket förra året att den internationella registreringen för Mateks varumärke inte ska gälla i Sverige.

Länsförsäkringar förlorade får några år sedan en tvist mot samma företag i Högsta domstolen. Länsförsäkringar hävdade då att Matek begått varumärkesintrång genom att använda sin logotype i Sverige. PRV:s beslut från december förra året skilde sig från HD-domen genom att det rörde frågan om det är möjligt att genomföra en varumärkesregistrering i Sverige, medan tvisten i HD handlade om eventuellt varumärkesintrång, det vill säga om hur varumärket används i praktiken.

11 februari, 2019
Gunnar Loxdal