Här är Svensk Försäkrings förslag om ett nytt pensionssparande!

Svensk Försäkring presenterade i dag på morgonen sitt förslag om ett nytt pensionssparande — matchning — som särskilt riktar sig till låg- och medelinkomsttagare.

Förslaget presenterades i en debattartikel i Dagens Industri och finns också att ta del av på Svensk Försäkrings hemsida.

Svensk Försäkring konstaterar att dagens allmänna pensionssystemet lägger ett stort ansvar för pensionsutfallet på medborgarna. Samtidig är Sverige i dag ett av få länder inom EU och OECD som inte stimulerar privat pensionssparande.

─ Försäkringsbranschen föreslår att staten inför stimulanser för privat pensions­sparande genom matchning för att ge fler människor en konkret möjlighet att kunna spara till sin pension, säger Eva Erlandsson, senior ekonom på Svensk Försäkring, i en presskommentar.

Svensk Försäkrings förslag om matchning innebär att pensionssparandet sker med beskattad inkomst på ett pensionskonto, och att staten matchar sparandet med 20 procent — upp till ett tak på 12 000 kronor. Ett sparande på 12 000 kronor ger därmed ett maximalt bidrag från staten på 2 400 kronor per individ och år som sätts in på pensionskontot.

Matchningen har ingen koppling till den skatt som betalas. Därmed blir det till fördel för låg- och medelinkomsttagare som inte tjänar lika mycket på skattestimulanser som höginkomsttagare, menar Svensk Försäkring.

Ytterligare en del av förslaget är att den som börjar spara före 25 års ålder ska få en en startbonus.

Enligt Svensk Försäkrings beräkningar skulle statens utgift för matchning uppgå till cirka 2,3 miljarder kronor per år, vilket kan jämföras med att slopandet av avdragsrätten för privat pensionssparande har inneburit en förstärkning av statskassan med 4,5 miljarder kronor årligen.

─ Med ett privat pensionssparande kan sparandet anpassas efter enskilda behov och jämna ut för händelser genom livet som annars riskerar att leda till en låg pension. Vi uppmanar därför regeringen att införa ett privat pensionssparande genom matchning, säger Eva Erlandsson.

Här kan du ta del av Svensk Försäkrings rapport om det nya förslaget till privat pensionssparande.

11 februari, 2019
Gunnar Loxdal