Andra AP-fonden gick back —1,3 procent förra året

Under förra året uppgick avkastningen till –1,3 procent, vilket motsvarar en förlust på —4,3 miljarder kronor. Det framgår av Andra AP-fondens rapport för föregående år. 

Enligt fonden speglar resultatet framförallt en negativ börsutveckling på världens aktiemarknader — men också goda resultat inom onoterade tillgångar som riskkapitalinvesteringar, fastigheter och kinesiska statsobligationer. Fonden konstaterar i sin pressinformation att man, trots 2018 års negativa avkastning, överträffar sitt långsiktiga avkastningsantagande på 4,5 procent. De senaste fem åren har fondens genomsnittliga årliga reala avkastning uppgått till 5,8 procent och de senaste tio åren har avkastningen varit 7,7 procent.

– För oss på Andra AP-fonden präglades 2018 av en underliggande stark global ekonomi, men med turbulens på marknaderna på grund av olika geopolitiska utspel, förberedelser för de ändrade placeringsreglerna samt fortsatt integrering av hållbarhet. En viktig del av det senare var att vi implementerade våra egenutvecklade index, med stort fokus på hållbarhetsfaktorer. Vi kommer fortsätta att fokusera på det som är bäst för Sveriges pensionärer genom att vara långsiktiga och uthålliga i vår strategi, samtidigt som vi söker ständiga förbättringar, säger Eva Halvarsson, Andra AP-fondens verkställande direktör, i sin presskommentar.

Vid utgången av 2018 uppgick Andra AP-fondens fondkapital till 334,8 miljarder kronor att jämföra med 345,9 ett år tidigare. Fondkapitalet belastades under året av ett nettoutflöde till pensionssystemet på –6,8 (–7,4) mdkr. Rörelsens förvaltningskostnadsandel låg under perioden på 0,06 (0,06) procent.

År 2017 uppgick avkastningen till 9,0 procent eller 28,8 miljarder kronor.

Här hittar du som har ett abonnemang på Sak & Liv Premium hela årsredovisningen för AP2.  

12 februari, 2019
Gunnar Loxdal