Grattis arbetsgivare! Premien för Avtalspension SAF-LO blir 4,3% 2019

• 4,5 procent i pensionspremie under taket till de anställda, men bara 4,3 procent i kostnad för arbetsgivarna — tack vare överskott i STP!

Grattis alla arbetsgivare med kollektivanställd personal! Fora meddelar nu att arbetsgivarna även under 2019 kommer att betala en premie för Avtalspension SAF-LO på 4,3 procent. Samtidigt justeras kostnaden för tjänstemännens omställningsförsäkring i TRR Trygghetsrådet ned till 0 procent för arbetsgivare med kollektivavtal.

— I båda fallen kan det röra sig om betydande kostnadsbesparingar för arbetsgivaren, skriver Fora i sin information.

Pensionspremierna och TRR-kostnaden är inte de enda kostnaderna som rabatteras. Sedan tidigare är det beslutat att premierna för Avtalsgruppsjukförsäkring AGS, Föräldrapenningtillägg, FPT, och Försäkring om avgångsbidrag, AGB, ska uppgå till 0 procent för 2019.

När det gäller Avtalspension SAF-LO kommer arbetsgivare under 2019, precis som under 2018, att betala 4,3 procent på de delar av arbetarnas lön som ligger under 7,5 inkomstbasbelopp, samtidigt som 4,5 procent förs över till den anställdes pensionsförvaltare. Mellanskillnaden tas från ett överskott i kapital för den äldre pensionslösningen STP.

Kostnaden för för TRR Trygghetsrådet sänks under 2019. Försäkringen blir helt kostnadsfri för företag som är medlemmar i ett arbetsgivarförbund som tillhör Svenskt Näringsliv. För övriga företag med kollektivavtal sänks priset med 0,3 procentenheter till 0,4 procent av lönen för tjänstemän.

Sänkningen av priset för Avtalspension SAF-LO och TRR Trygghetsrådet gäller från den 1 januari 2019 och genomförs retroaktivt under våren. Beslutet om prissänkningen av Avtalspension SAF-LO har tagits av Svenskt Näringsliv och LO. Beslutet om prissänkning av TRR Trygghetsrådet har tagits av Svenskt Näringsliv och PTK.

12 februari, 2019
Gunnar Loxdal