AMF uppnådde 1,3 procents avkastning i tradliv under 2018

Under förra året uppnådde AMF en totalavkastning för sin tradlivportfölj på 1,3 procent, vilket kan jämföras med 7,9 procent under 2017. 

AMF:s premieinkomst steg under 2018 något till 16,5 (16,2) miljarder kronor. Till det kommer premier för fondförsäkring som uppgick till 3,3 (3,3) miljarder kronor.

Det förvaltade kapitalet inom tradliv minskade under året till 467 (469) miljarder kronor. AMF:s relativa förvaltningskostnader för traditionell försäkring steg under perioden till 12 (11) öre per 100 kronor i förvaltat kapital. Solvensgraden sjönk till 182 (196) procent sedan 11,2 miljarder kronor avsatts till en garantiförstärkning under året.

Den genomsnittliga årsavkastningen har under de senaste fem åren varit 6,8 (8,5) procent och under de senaste tio åren 7,6 (6,7) procent.

Under året stod fastighetsportföljen för den starkaste utvecklingen med en avkastning på 12,4 procent, medan avkastningen på alternativa tillgångar låg på 4,1 procent. Aktier och räntebärande tillgångar hade en negativ avkastning.

— Året präglades av tecken på en begynnande avmattning, samtidigt som handelskrig och politisk oro skapade osäkerhet på de finansiella marknaderna. I det ljuset, och mot bakgrund av senhöstens kraftiga börsfall, är jag nöjd med att vi kunde säkra en positiv avkastning för helåret. Det är ett kvitto på att vår strategi inriktad bland annat mot att hela tiden jobba aktivt med vår allokering, och på att öka andelen tillgångar som inte tenderar att korrelera med aktiemarknaden, som fastigheter och infrastruktur, är verkningsfull, säger AMF:s VD Johan Sidenmark i sin kommentar.

Inom AMF Fonder uppgick det förvaltade kapitalet vid årsskiftet till 122 (126) miljarder kronor.

13 februari, 2019
Gunnar Loxdal

Här är Konsumentverkets kritik mot försäkringsförmedlare och bolag

18 timmar Läs mer
Nu har Swedbank Försäkring över 200 Mdr kr i förvaltat kapital
1 dag Läs mer
PRENUMERERA GRATIS!
FÅ NYHETERNA DIREKT I INKORGEN
Pensionsmyndigheten handlar upp marknadsundersökningar
18 timmar Läs mer

8,5 % avkastning första halvåret i Alectas förmånsbestämda portfölj

23 timmar Läs mer
Länsförsäkringar varnar för sadelliga på stöldturné
18 timmar Läs mer
"Eh, så att försäkra min sons EU-moppe kostar mer än att försäkra min bil och mitt hus????????????? Jag är i fel bransch."
Johan Ingerö, policyansvarig i Kristdemokraternas partiledarstab, på Twitter. Efter visst letande hittade han en försäkring som var billigare än villaförsäkringen men inte billigare än bilförsäkringen.
Handelsbanken Livs förvaltade kapital steg till rekordnivån 163 Mdr
23 timmar Läs mer
Karlstad missade pensionskostnad — får skattetillägg på 0,7 Mkr
1 dag Läs mer
HDI Global Specialty ny försäkringsgivare för Brims fullgörandeförsäkring
1 dag Läs mer
If: Folk gör fel när de insjuknar utomlands
1 dag Läs mer
7,4 % avkastning första halvåret för SEB:s tjänstepensionskunder
2 dagar Läs mer
Nu är 145 fonder klara enligt det nya premiepensionsavtalet
2 dagar Läs mer