-2,0 % avkastning för Alectas bestånd av förmånsbestämd pension

Alectas bestånd av förmånsbestämd pensions, som står för huvuddelen av det förvaltade kapitalet i bolaget, hade under förra året en avkastning på —2,0 procent vilket kan jämföras med 6,5 procent föregående år. Det framgår av Alectas rapport för 2018 som presenterades i dag på morgonen. 

Den senaste femårsperioden har avkastningen i den förmånsbestämda portföljen uppgått till 5,6 procent. Det förvaltade kapitalet inom förmånsbestämd pension var vid utgången av året 721 miljarder kronor jämfört med 737 miljarder kronor ett år tidigare, motsvarande en minskning med 2,2 procent.

När det gäller Alectas premiebestämda bestånd baserat på sparprodukten Alecta Optimal Pension uppgick avkastningen förra året till —3,5 procent, jämfört med 9,1 procent föregående år. Den senaste femårsperioden har avkastningen legat på 6,7 procent i genomsnitt. Det kanske inte låter helt optimalt med en avkastning på förra året på —3,5 procent, men Alecta påpekar att denna avkastning i alla fall ligger 2,0 procentenheter över det jämförelseindex som Alecta har valt för produkten. Under den senaste femårsperioden har avkastningen för Alecta Optimal legat i snitt 1,4 procent över jämförelseindexet, som är Morningstars index för fondgruppen Blandfond SEK, Aggressiv. Avkastningstalen för Alecta Optimal avser förvalsportföljen med 60 procent aktier. Förvaltat kapital för Alecta Optimal Pension uppgick vid årets utgång till 103 miljarder kronor jämfört med 87 miljarder kronor ett år tidigare, motsvarande en ökning med 18 procent.

Under året sjönk förvaltningskostnadsprocenten för Alectakoncernen till 0,08 (0,09) procent. Förvaltningskostnadsprocenten för pensionsprodukter exklusive kostnaden för valcentraler minskade till 0,05 (0,06) procent. Kapitalförvaltningskostnadsprocent i koncernen gick ned till 0,019 (0,022) procent.

– Trots ett turbulent börsår tycker jag det är glädjande att Alecta står starkt. Vi har både sänkt avgifterna och signalerat en förstärkning av premiereduktionen för tiotusentals arbetsgivare. Vi kan lägga till handlingarna ett bra år givet den miljö som gäller på både börs- och räntemarknaderna. Jag är övertygad om att vi även står starka inför 2019, säger Alectas VD Magnus Billing i sin kommentar.

14 februari, 2019
Gunnar Loxdal