Ny överenskommelse i EU om framtidens europeiska pensionssparande

En ny överenskommelse har slutits mellan EU:s ministerråd och EU-parlamentet om utformningen av en europeisk produkt för pensionssparande: PEPP, Pan-European Personal Pension Product. 

EU-kommissionen säger i en kommentar att man välkomnar överenskommelsen eftersom den innebär en ökad valfrihet när det gäller pensionssparande, och därigenom bidrar till att överbrygga pensionsgapet inom EU.

— Genom att det bidrar till att öka det långsiktiga sparandet inom EU är detta en betydelsefull milstolpe när det gäller den gemensamma europeiska kapitalmarknaden, heter det i ett uttalande från kommissionen.

Enligt EU-kommissionen kommer det nya förslaget om PEPP även att öka konkurrensen på marknaden.

Innan det nya regelverket träder i kraft, krävs ett formellt godkännande i parlamentet och av kommissionen.

Du som har ett Sak & Liv Premium-abonnemang kan här ta del av mer fakta om PEPP. Här hittar du EU-kommissionens kommentarer till den nya politiska överenskommelsen.

14 februari, 2019
Gunnar Loxdal