Trygg-Hansa vann mot Sollefteå i miljontvist om vattenskada

• Östersunds tingsrätt.

Trygg-Hansa har vunnit en domstolstvist mot Sollefteå kommun om vattenskador på en fastighet som bolaget försäkrat. Kommunen ska nu betala sammanlagt 1,5 miljoner kronor till försäkringsbolaget. 

Fastigheten som drabbades av vattenskadan är enplansvilla i Sollefteå. Huset är anslutet till kommunens va-anläggning.

Familjen som bor i huset flyttade in 2014. Sedan dess har man vid inte mindre än tre tillfällen drabbats av översvämning i källaren. Vid alla tre tillfällen strömmade avloppsvatten upp genom golvbrunnar och genom toaletten i byggnadens källare och orsakade stora skador. Efter en vattenskada som inträffade år 2016 byggde kommunen om va-anläggningen, och därefter har inga fler översvämningar inträffat.

För ett av de tre tillfällena har kommunen gett ersättning, men för de andra två översvämningarna har kommunen inte velat betala ut några pengar. Sollefteå kommun har argumenterat för att översvämningsskadorna inte har berott på något åsidosättande från kommunen sida.

Trygg-Hansa, som försäkrar huset, gick därför till domstol med sina regresskrav. Trygg-Hansa menade bland annat i sin argumentation att kommunens va-anläggning inte uppfyllde skäliga krav på säkerhet.

Tvisten avgjordes vid Mark- och miljödomstolen vid Östersunds tingsrätt. I domen säger domstolen bland annat att det är klart mera sannolikt att det är återströmning från den allmänna spillvattenledningen som orsakat översvämningarna än att orsaken är någon annan. Kommunen, som huvudman för den allmänna va-anläggningen, är därmed skyldig att ersätta Trygg-Hansa för översvämningsskadorna, konstaterar domstolen. Mark- och miljödomstolen anser också — till skillnad från kommunen — att Trygg-Hansa styrkt skadornas omfattning och storlek fullt ut och att kommunen därför ska betala skadestånd till Trygg-Hansa i enlighet med vad som yrkats.

Här kan du som har ett Sak & Liv Premium-abonnemang ta del av hela domen i målet.

15 februari, 2019
Gunnar Loxdal

Christer Ragnar vann i domstol om skatt på uttag ur k-försäkring

10 timmar Läs mer
Johannes Ekström utsedd till ny CFO för mySafety Group
17 timmar Läs mer
PRENUMERERA GRATIS!
FÅ NYHETERNA DIREKT I INKORGEN
10,3 procents avkastning i Tredje AP-fonden första halvåret
9 timmar Läs mer

Nytt verktyg från SEB ska lyfta fram ojämlikheten i pensionerna

15 timmar Läs mer
Itello förvärvade norska konsult- och aktuariebolaget Eikos AS
11 timmar Läs mer
"Hela pensionsvärldens kollektiv av informatörer måste bli inspiratörer."
Företagarnas VD Günther Mårder ger råd till pensionsbolagen, som han menar bjuder på för lite av humor och underhållning. Ur intervju hos Brummer & Partners.
Greater Than ökade omsättningen med 19 procent andra kvartalet
12 timmar Läs mer
Afa: Lärarna blir sjukskrivna när terminen startar
16 timmar Läs mer
100 euro i rabatt för Sak & Livs läsare på årets stora europeiska event om skadehantering!
17 timmar Läs mer
Alm Brand uppjusterar helårsprognosen efter resultatet första halvåret
1 dag Läs mer
Alexander Santrisi går till Säkra Stockholm Nowa AB
1 dag Läs mer
Domstol tvingar Växjö kommun att göra om förmedlarupphandling
1 dag Läs mer