Avanza Pension varnas av FI — får sanktionsavgift på 35 Mkr

Finansinspektionen informerar i dag på morgonen om att Avanza Pension får en varning och nu tvingas betala en sanktionsavgift på 35 miljoner kronor. 

Bakgrunden till varningen är att FI har undersökt om Avanza Pension har följt reglerna för beräkning av försäkringstekniska avsättningar, försäkringstekniska riktlinjer och försäkringstekniskt beräkningsunderlag. Undersökningen gäller perioden den 1 januari 2016 till och med den 15 maj 2018, och för rapportering under perioden den 1 januari 2016 till och med den 31 juli 2018.

Utredningen visar att bolaget under dessa perioder inte har uppfyllt ett stort antal centrala delar i regelverket.

— Bristerna har varit sådana att Finansinspektionen bedömer att det finns skäl att ingripa mot bolaget. De konstaterade överträdelserna har varit så allvarliga och har pågått under så lång tid att det finns anledning att överväga att återkalla bolagets tillstånd att driva försäkringsrörelse, skriver FI i sitt beslut.

Eftersom bolaget nu är på väg att genomföra ett stort förändringsarbete för att rätta till bristerna anser dock Finansinspektionen att det är tillräckligt att tilldela bolaget en varning, som förenas med en sanktionsavgift på 35 miljoner kronor.

Finansinspektionen skriver i sitt beslut att man för närvarande inte har skäl att utgå från annat än att de överträdelser som har konstaterats i undersökningarna inte kommer att upprepas och att prognosen för Avanza Pension därmed är god.

Du som har ett abonnemang på Sak & Liv Premium kan läsa hela FI:s beslut här. 

20 februari, 2019
Gunnar Loxdal