Försäkringsarkivet har inlett frivillig likvidation av bolaget

• Så argumenterade Försäkringsarkivet på sin hemsida för tjänsten Mono, medan företaget var aktivt. Sidan har nu släckts ned. 

Insurtechföretaget Försäkringsarkivet Nordiska AB har inlett en frivillig likvidation av bolaget. Till likvidator har utsetts Ulf Sörvik, auktoriserad revisor vid BDO Sweden. 

Det ska sägas att beslutet om likvidation inte är överraskande. Tidigare under våren meddelade företaget att man beslutat att lägga ned verksamheten.

Idén bakom Försäkringsarkivet har varit att kunder kan samla informationen om sitt försäkringsskydd digitalt på ett och samma ställe, och får hjälp med information kring förnyelse och behovsanalys med mera. Tanken var att bolaget skulle få provisionsintäkter i samband med att kunder såg om sitt försäkringsbehov och bytte till ett nytt försäkringsbolag.

Tjänsten lanserades i en första version år 2015 och har bland annat funnits i form av en app för iOS och Android. Tjänsten relanserades i ett senare skede under varumärket Mono.

Men Försäkringsarkivet har haft problem när det gäller samarbetet med de traditionella försäkringsbolagen, vilket har orsakat förseningar och fördyringar. Befintliga ägare har meddelat att man inte avser att bidra med ytterligare finansiering, och några andra ägare har inte gått att hitta.

Under år 2017 hade Försäkringsarkivet 0 (0) kronor i omsättning och uppvisade ett resultat på —3,8 (—2,6) miljoner kronor. Från starten 2014 till och med 2017 uppgick de samlade underskotten till knappt 10 miljoner kronor.

7 maj, 2019
Gunnar Loxdal

Dina Jämtland Västernorrland ska fusionera med Dina Nord

1 dag Läs mer
Svensk Försäkring: Skjut upp IFRS 17 till år 2023!
2 dagar Läs mer
PRENUMERERA GRATIS!
FÅ NYHETERNA DIREKT I INKORGEN
Svedea utlyser båtstipendiet 2020 — för att få fler kvinnor till rors
2 dagar Läs mer

Göta Lejon upphandlar bland annat återförsäkring för terrorskydd

2 dagar Läs mer
Skandia lanserar ny rapport om effekten av sen examen
2 dagar Läs mer
"Är det rimligt att spararna ska stå för pensionsjättarnas lönekostnader för 10 år sen?"
Johanna Kull, sparekonom på Avanza, ifrågasätter det föreslagna regelverket för kostnadsuttag vid flytt mellan fondförsäkringsbolag.
Caroline Farberger om att ha levt ett år som kvinna
2 dagar Läs mer
Utredning om upphandlade fonder för premiepensionen skjuts upp
3 dagar Läs mer
SPK tar hjälp av Advokatfirman Lindahl för ombildning till tjänstepensionsbolag
3 dagar Läs mer
Två nya studentförsäkringar från Lärarförsäkringar och Folksam
3 dagar Läs mer
Skandia Fastigheter planerar att odla växter på kontorsväggar
3 dagar Läs mer
Handelsbanken Liv beslutade om extra vinstutdelning på 770 Mkr
3 dagar Läs mer