Propositionen om effektivare flytträtt lades fram på onsdagen

På onsdagen lade regeringen fram sin proposition om krav på tydligare regler för  avgifter vid återköp och flytt av individuella personförsäkringar. I propositionen föreslås också att det ska bli möjligt att flytta hela värdet i en eller flera pensionsförsäkringar till en annan pensionsförsäkring utan några beskattningskonsekvenser.

Syftet med lagändringarna är enligt regeringen att effektivisera möjligheterna att återköpa och flytta sparandet i livförsäkringar, vilket kan ge bättre möjligheter att kunna påverka utfallet av pensionen och annat försäkringssparande. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2020.

— Vi ger med detta bättre möjligheter för den aktive konsumenten att flytta sitt sparande utan att för den sakens skull skapa onödiga risker för andra sparare. Jag hoppas fler tar tillfället i akt och ser över sitt pensionssparande, säger finansmarknadsminister Per Bolund i sin presskommentar.

Det här är några av förslagen i propositionen:

  • Tydligare regler om vilka kostnader som försäkringsföretagen ska få ta hänsyn till när de fastställer avgifter vid återköp och flytt av individuella personförsäkringar. Avgiften får bara avse försäkringsföretagets direkta kostnader för den administrativa hanteringen och försäkringsföretag får bara ta ut avgifter för att täcka sådana kvarstående anskaffningskostnader som är direkt hänförliga till den aktuella försäkringen. Försäkringsföretag ska inte få ta ut avgift för kvarstående anskaffningskostnader senare än tio år efter att ett försäkringsavtal har ingåtts.
  • Ökade möjligheter att flytta ihop värdet i olika pensionsförsäkringar. Förslaget innebär att hela värdet i en eller flera pensionsförsäkringar får flyttas till en annan pensionsförsäkring med samma person som försäkrad, utan skatte­konsekvenser. En sådan flytt ska även kunna ske under pågående utbetalning av pension. Däremot får pensionsutbetalningar inte ha påbörjats från den mottagande försäkringen.

Förslagen om avgifter i propositionen berör försäkringstagare och försäkrade med individuell tjänstepension eller ett privat försäkringssparande. Förslaget om ökade möjligheter att flytta ihop värdet i olika pensionsförsäkringar omfattar även de som har kollektivavtalad tjänstepension.

Här kan du som har ett abonnemang på Sak & Liv Premium ta del av propositionen.

29 maj, 2019
Gunnar Loxdal

Skandias premievolym ökade med 23% under första halvåret

2 dagar Läs mer
Länsförsäkringar: Missa inte ersättningen om resan blir försenad!
2 dagar Läs mer
PRENUMERERA GRATIS!
FÅ NYHETERNA DIREKT I INKORGEN
Codan registrerar livbojen som nytt varumärke
2 dagar Läs mer

Nu satsar även svenska staten på att ge ut gröna obligationer

2 dagar Läs mer
LF Bank ökade resultatet till 351 Mkr
2 dagar Läs mer
"Nationen är ett ömsesidigt försäkringsbolag."
Debattören och författaren Carl Hamilton hittar en metafor för att beskriva samhällskontraktet. DN 13 mars 2019.
Gjensidiges rating höjdes till BBB
2 dagar Läs mer
Trygg-Hansa: Skippa mobilen på stranden — fokusera på barnen!
3 dagar Läs mer
Nordea Life & Pensions vill satsa mer på tjänstepensioner i Sverige
3 dagar Läs mer
Skandiabankens bolånerabatter ökar marknadsandelen men sänker marginalerna
3 dagar Läs mer
Pensionsmyndigheten handlar upp marknadsundersökningar
3 dagar Läs mer
Länsförsäkringar varnar för sadelliga på stöldturné
3 dagar Läs mer