Propositionen om effektivare flytträtt lades fram på onsdagen

På onsdagen lade regeringen fram sin proposition om krav på tydligare regler för  avgifter vid återköp och flytt av individuella personförsäkringar. I propositionen föreslås också att det ska bli möjligt att flytta hela värdet i en eller flera pensionsförsäkringar till en annan pensionsförsäkring utan några beskattningskonsekvenser.

Syftet med lagändringarna är enligt regeringen att effektivisera möjligheterna att återköpa och flytta sparandet i livförsäkringar, vilket kan ge bättre möjligheter att kunna påverka utfallet av pensionen och annat försäkringssparande. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2020.

— Vi ger med detta bättre möjligheter för den aktive konsumenten att flytta sitt sparande utan att för den sakens skull skapa onödiga risker för andra sparare. Jag hoppas fler tar tillfället i akt och ser över sitt pensionssparande, säger finansmarknadsminister Per Bolund i sin presskommentar.

Det här är några av förslagen i propositionen:

  • Tydligare regler om vilka kostnader som försäkringsföretagen ska få ta hänsyn till när de fastställer avgifter vid återköp och flytt av individuella personförsäkringar. Avgiften får bara avse försäkringsföretagets direkta kostnader för den administrativa hanteringen och försäkringsföretag får bara ta ut avgifter för att täcka sådana kvarstående anskaffningskostnader som är direkt hänförliga till den aktuella försäkringen. Försäkringsföretag ska inte få ta ut avgift för kvarstående anskaffningskostnader senare än tio år efter att ett försäkringsavtal har ingåtts.
  • Ökade möjligheter att flytta ihop värdet i olika pensionsförsäkringar. Förslaget innebär att hela värdet i en eller flera pensionsförsäkringar får flyttas till en annan pensionsförsäkring med samma person som försäkrad, utan skatte­konsekvenser. En sådan flytt ska även kunna ske under pågående utbetalning av pension. Däremot får pensionsutbetalningar inte ha påbörjats från den mottagande försäkringen.

Förslagen om avgifter i propositionen berör försäkringstagare och försäkrade med individuell tjänstepension eller ett privat försäkringssparande. Förslaget om ökade möjligheter att flytta ihop värdet i olika pensionsförsäkringar omfattar även de som har kollektivavtalad tjänstepension.

Här kan du som har ett abonnemang på Sak & Liv Premium ta del av propositionen.

29 maj, 2019
Gunnar Loxdal

FI godkände Impilo som nya ägare till Euro Accident Livförsäkring

9 timmar Läs mer
Friare placeringsregler! Så ska AP-fonderna öka avkastningen
6 timmar Läs mer
PRENUMERERA GRATIS!
FÅ NYHETERNA DIREKT I INKORGEN
Nytt rekord Q3 för svenska folkets försäkringssparande!
7 timmar Läs mer

Riksdagen godkände prop om skatt för tjänstepensionsföretag

13 timmar Läs mer
Torbjörn Blücher rekryterades som VD till Alecta-bolaget SAIAB
13 timmar Läs mer
"Alarmismen riskerar att skapa ångest och frustration snarare än medvetenhet och sparglädje."
Alectas pensionsekonom Staffan Ström gör ett inlägg i pennfajten med Skandia m fl i "skrämselpropaganda-debatten".
Säkrakoncernen växer vidare — förvärvar TK Insurance Services
13 timmar Läs mer
Pensionsmyndigheten: Säljare och ingenjörer får högst pensioner
1 dag Läs mer
Brummer Life avvecklas — överlåter hela beståndet till SPP
1 dag Läs mer
mySafety: Elza Dunkels utsågs till Årets Nätängel
1 dag Läs mer
Tjänstepensionspremier minskade, privat k-försäkring ökade 7 %
1 dag Läs mer
Svensk Försäkring: Sakbolagens premier ökade till 86,6 Mdr kr
1 dag Läs mer