Söderberg: ”Alarmerande passivitet i sakbolagens hållbarhetsarbete”

• Fem bolag får grönt betyg i Söderberg & Partners undersökning, men överlag råder det en alarmerande passivitet bland sakbolagen när de gäller hållbarhetsarbetet menar Söderberg & Partners.

De svenska skadeförsäkringsbolagens passivitet när det gäller hållbarhetsarbetet är alarmerande med tanke på klimatkrisen och andra hållbarhetsutmaningar! Det menar Söderberg & Partners i sin analys av hur skadeförsäkringsbolagen arbetar med hållbarhet. 

Det är andra året i rad som Söderberg & Partners genomför en undersökning av skadeförsäkringsbolagens hållbarhetsarbete.

I årets undersökning har man analyserat 21 bolag, utifrån perspektiv som handlar om hållbarhet i skadereglering, upphandling av leverantörer, miljöanpassning, kapitalförvaltning och hur bolagen ökar kunders och anställdas medvetenhet om sakskadors miljöpåverkan och effekter på hållbar utveckling.

Enligt Söderberg & Partners visar resultatet av undersökningen på en stor variation bland sakbolagen.

— Bolagens förhållningssätt till hållbarhet och hur aktivt de arbetar med hållbarhetsfrågor skiljer sig stort mellan högsta och lägsta betyg, skriver Söderberg & Partners i sin information om undersökningen.

Överlag är slutsatsen i rapporten annars att det mesta har stått still. De flesta bolagen har varken har förbättrat eller försämrat sitt hållbarhetsarbete. Söderberg & Partners riktar i en kommentar stark kritik mot att bolagen inte har gjort mer för att förbättra sitt hållbarhetsarbete.

— Med tanke på den klimatkris och de andra hållbarhetsutmaningarna som vi står inför, är bolagens passivitet alarmerande. De har inte råd längre att sitta på läktaren när effekterna av klimatförändringar direkt påverkar värdet på tillgångarna som försäkras, säger Lingyi Lu, hållbarhetsansvarig på Söderberg & Partners, i sin kommentar.

Söderberg & Partners påpekar att försäkringsbranschen har en viktig roll i arbetet för en hållbar utveckling, alltifrån när det gäller skadeförebyggande åtgärder och vilka skador som omfattas av en försäkring till vilka metoder som ska användas vid reparationer.

Fem bolag — Folksam, Gjensidige, If, Länsförsäkringar Sak och Protector — har fått grönt hållbarhetsbetyg. Ett grönt hållbarhetsbetyg indikerar att hållbarhet är integrerad i alla aspekter av verksamheten. Gult betyg delas ut till tre bolag: AIG, Svedea och Trygg-Hansa. Övriga bolag i undersökningen får rött betyg: Alandia, Berkley, Bridge, Chubb, CNA, Dina, ERV, HDI, Moderna, Nordeuropa, QBE, Riskpoint och Zurich.

Jämfört med förra årets analys har två bolag fått höjt hållbarhetsbetyg. Det är Protector som har höjt sit betyg från gult till grönt och Svedea som får höjt betyg från rött till gult. Folksam fanns inte med i föregående års undersökning,men kvalar nu in direkt bland bolagen med grönt betyg.

Två bolag, QBE och Zurich, har fått sänkt betyg jämfört med föregående års rankning, från gult till rött. Detta behöver inte i sig innebära att hållbarhetsarbetet har blivit sämre hos dessa bolag eftersom betygen delvis är relativa.

Här kan du ta del av Söderberg & Partners rapport om skadeförsäkringsbolagens hållbarhetsarbete.

11 mars, 2021
Gunnar Loxdal
ANNONS

FI vill att pensionsstiftelserna slipper taxonomiförordningen

6 timmar Läs mer
Alecta lanserar pensioneringen som ny svensk högtidsdag
6 timmar Läs mer
PRENUMERERA GRATIS!
FÅ NYHETERNA DIREKT I INKORGEN
Försäkringsföreningar ska få erbjuda pension för egenföretagare
5 timmar Läs mer

FI undersöker hur livbolagen följer den nya IDD-lagstiftningen

10 timmar Läs mer
ANNONS
Humlegårdens resultat steg till 386 miljoner kronor Q1
9 timmar Läs mer
"Länsförsäkringar är också, tillsammans med Folksam, ömsesidiga försäkringsbolag, vilket är ett finare ord för kundägt, eller tjänstemannastyre om man vill vara lite taskigare."
Försäkringsekonom Henrik Senestad på Gofidos blogg.
Skandia: Amorteringstrappa kan underlätta för ungas bolån
10 timmar Läs mer
Vilka nya former av underhållning har 2000-talet gett oss?
Läs mer
LF Bergslagen vann i hovrätten i tvist om 85 Mkr efter oljeexplosion
3 dagar Läs mer
Greater Than ökade omsättningen och minskade förlusten Q1
3 dagar Läs mer
LF Västernorrland — branschens mest attraktiva arbetsgivare
3 dagar Läs mer
Falcon Funds-målet väntas komma upp i hovrätten i januari 2022
5 dagar Läs mer