Written Insurance avtalar om reseförsäkring med Europeiska ERV

Written Insurance meddelar att man har tecknat ett avtal med Europeiska ERV som innebär att bolaget blir Written Insurances leverantör av tjänstereseförsäkring. 

Avtalet gäller från den 1 november och innebär att tjänstereseförsäkring nu kommer att finnas med i Written Insurance produktutbud,..