PRI överklagar FI:s beslut om solvenskapital till domstol

• PRI kreditförsäkrar en stor del av näringslivets pensionsåtaganden. Bolagets samlade försäkringsansvar uppgick vid utgången av 2021 till 333,4 miljarder kronor. Men hur ska bolagets solvenskapitalkrav egentligen  beräknas? Det har PRI och FI olika åsikter om, och nu har bolaget överklagat FI:s beslut till domstol.

Stigande inflation och räntor bidrar till att beräkningen av PRI:s solvenskapitalkrav måste förändras från standardmodellen till en intern modell, menar Finansinspektionen i ett beslut. PRI har nu överklagat beslutet till domstol med utgångspunkt bland annat från att det skulle ta betydande resurser i anspråk att utveckla en intern modell som uppfyller Solvens 2-kraven.  ..