Dokumenttagg: Advokatsamfundet

Proposition om tillsyn av advokater vid penningtvätt

Regeringen lade den 21 maj fram en proposition om Tillsyn över och ingripanden mot advokater och advokatbolag vid tillämpning av penningtvättslagen. I den föreslagna lagstiftningen anges bland annat att advokatbolag står under tillsyn av Sveriges advokatsamfund vid tillämpning av penningtvättslagen.