Dokumenttagg: Agria

Finansinspektionens beslut om sanktion mot Agria

Finansinspektionen har fattat beslut om en sanktionsavgift på 250 000 kronor för Agria, med utgångspunkt från att bolaget inte i tid rapporterat affärer med obligationer kopplade till Humlegården Fastigheter.