Dokumenttagg: AIG

Förmedlarkund riktar krav mot AIG

En kund i ett förmedlarbolag riktar i en stämningsansökan krav mot AIG som står för ansvarsförsäkringen. Bakgrunden är att kunden inte informerats om vissa karenskrav i den försäkring som tecknats.

ARN: AIG ska betala ersättning kopplad till Norwegian-kort

Allmänna Reklamationsnämnden rekommenderar AIG att betala ut ersättning till en innehavare av ett Norwegian Visa-kort som avbeställt en resa. ARN menar att det villkor som AIG hänvisar till för att inte betala ut ersättning är alltför otydligt formulerat.

Hovrättsdomen i tvisten mellan AIG och J Lindeberg

AIG har vunnit mot modeföretaget J Lindeberg i en dom i hovrätten som rör försäkringstagarens upplysningsplikt. J Lindeberg krävde pengar av AIG under ett avtal om förmögenhetsbrottsförsäkring. Men eftersom J Lindeberg inte informerat AIG om vissa brister i sina säkerhetsrutiner behöver inte AIG betala ut ersättning, menar Svea hovrätt som därmed går på samma linje som tingsrätten.