Dokumenttagg: Alpcot

Nord Fondkommissions stämning mot Alpcot

Nord Fondkommission — namnändrat till Granruskan AB — har tillsammans med moderbolaget Xsave AB stämt Alpcot för utebliven betalning av delar av köpeskillingen efter den affär i höstas då Alpcot bland annat förvärvade Nords kunddepåer.

Klagomål till FI på Nord-Alpcot-affären (2)

Finansinspektionen har fått in klagomål från kunder och ombud efter den affär där Alpcot har tagit över kunddepåerna från Nord Fondkommission. Här är ett klagomål från en av Nords tidigare depåkunder.

Klagomål till FI på Nord-Alpcot-affären (1)

Finansinspektionen har fått in klagomål från kunder och ombud efter den affär där Alpcot har tagit över kunddepåerna från Nord Fondkommission. Här är ett klagomål från ett av Nords tidigare ombud.