Dokumenttagg: Aöderberg & Partners

Söderberg & Partners rapport om hållbara fonder

För fjärde året i rad har Söderberg & Partners tagit fram en rapport om hållbarhetsarbetet i värdepappersfonder. Rapporten, som baserar sig på information om hållbarhetsarbetet i 3 100 fonder, visar att hållbarhetsarbetet har kommit längre i aktiefonder än i andra typer av värdepappersfonder.