Dokumenttagg: AP7

Sjunde AP-fonden uppdaterade svarta lista

Den senaste versionen av Sjunde AP-fondens svarta lista över bolag som är uteslutna ur fonden investeringsuniversum, omfattar 71 företag. Sedan den senaste revideringen har sju nya företag tillkommit på listan, bland annat på grund av involvering i handel med cannabis och produktion av kärnvapen.

Sjunde AP-fondens årsredovisning för 2018

Sjunde AP-fonden publicerade sin årsredovisning för 2018 den 22 februari 2019. Av årsredovisningen framgår bland annat att under 2018 fick Såfa-spararna -2,75 procent i avkastning jämfört med de privata fonderna i systemet som gav -2,93 procent.