Dokumenttagg: Arbetsdomstolen

Forenas stämning mot Skandia vid Arbetsdomstolen (3)

Forena anser att Skandia har brutit mot kollektivavtalet övergångsregel om förtidspension för personer födda åren 1956 och 1957. Dessutom anser man att regeln i sig borde jämkas till att både omfatta män och kvinnor, eftersom endast kvinnor omfattas av specialregeln. Detta är stämningsansökan tre av tre.

Forenas stämning mot Skandia vid Arbetsdomstolen (2)

Forena anser att Skandia har brutit mot kollektivavtalet övergångsregel om förtidspension för personer födda åren 1956 och 1957. Dessutom anser man att regeln i sig borde jämkas till att både omfatta män och kvinnor, eftersom endast kvinnor omfattas av specialregeln. Detta är stämningsansökan två av tre.

Forenas stämning mot Skandia vid Arbetsdomstolen (1)

Forena anser att Skandia har brutit mot kollektivavtalet övergångsregel om förtidspension för personer födda åren 1956 och 1957. Dessutom anser man att regeln i sig borde jämkas till att både omfatta män och kvinnor, eftersom endast kvinnor omfattas av specialregeln. Detta är stämningsansökan ett av tre.