Dokumenttagg: Arbetslöshetsförsäkring

Försäkringstagare fick rätt mot Solid om försäkringsvillkor

Allmänna Reklamationsnämnden, ARN, har beslutat att Solid Försäkringar ska betala ut ersättning till en försäkringstagare som tecknat en arbetslöshetsförsäkring. Solid Försäkringar har tidigare vägrat betala ut ersättning mot bakgrund av att försäkringstagaren är sambo med en egenföretagare. ARN skriver i sitt beslut att det inte framgår av informationen till försäkringstagaren att något sådant undantag finns för försäkringen.