Dokumenttagg: årsöversikt

Folksams helårsöversikt för 2018

Den 8 februari presenterade Folksamgruppen sin helårsöversikt för 2018. Av rapporten framgår av Folksams förvaltade tillgångar vid utgången av året uppgick till 404 miljarder kronor, och att den samlade premievolymen översteg 54 miljarder kronor.