Dokumenttagg: årsrapport

Länsförsäkringsgruppens årsöversikt för år 2018

Länsförsäkringar publicerade den 14 februari en sammanställning av gruppens verksamhet under år 2018. Sammanställningen visar bland annat att rörelseresultatet i länsförsäkringsgruppens sakförsäkringsverksamhet minskade kraftigt till 2 275 miljoner kronor, jämfört med 7 078 miljoner kronor föregående år.