Dokumenttagg: Assa Abloy Försäkring

Förvaltningsrättens dom om revisorsrotation i Assa Abloy Försäkring

Förvaltningsrätten i Stockholm har beslutat att inte ändra på Finansinspektionens beslut om revisorsrotation i Assa Abloy Försäkring. Försäkringsbolaget hade överklagat ett beslut från FI till domstol eftersom man ansåg att det fanns särskilda skäl att ge undantag från regeln om revisorsrotation.