Dokumenttagg: Attunda tingsrätt

Dom för urkundsförfalskning av försäkringsbrev

Byggbolaget fick nej från Gar-Bo på att teckna en färdigställandeförsäkring. Då beslutade bolagets företrädare att förfalska försäkringsbrevet, för att få påbörja ett bygge. Nu har han dömts till böter och villkorlig dom för urkundsförfalskning.