Dokumenttagg: Avanza Pension

Avanzas påhopp på minPensions information

Avanza anklagar minPension för att medvetet vilseleda om de avgifter pensionsspararna tar ut. Avanza hotar nu att lämna samarbetet med minPension om inte informationen omedelbart rättas till.

Sak & Livs analys av FI:s sanktion mot Avanza Pension

Finansinspektionen riktar i sitt sanktionsbeslut om Avanza Pension kritik mot bolaget och konstaterar att det finns skäl att besluta om ett högt sanktionsbelopp. FI konstaterar också att eftersom kapitalbasen och kapitalkravet har varit felberäknade kan det inte uteslutas att det vid något tillfälle har förelegat risk för att bolaget inte skulle kunna uppfylla solvenskapitalkravet.

Avanzas kommentar till FI:s beslut om sanktion

På morgonen den 20 februari informerade FI om att Avanza tilldelats en varning och en sanktionsavgift på 35 miljoner kronor. I detta pressmeddelande ger Avanza och VD Rikard Josefson sin kommentar till sanktionsbeslutet.

FI:s beslut om varning och sanktionsavgift på 35 Mkr för Avanza Pension

Finansinspektionen har meddelat Avanza Pension en varning. Bolaget tvingas även betala en sanktionsavgift på 35 miljoner kronor. Bakgrunden är att en undersökning visar att bolaget inte har följt reglerna för beräkning av försäkringstekniska avsättningar, försäkringstekniska riktlinjer och försäkringstekniskt beräkningsunderlag.