Dokumenttagg: bilbrand

HD-dom om skadeersättning när försäkringstagaren ljuger

Högsta domstolen har meddelat dom i ett mål som gäller nedsättning av skadeersättning på grund av oriktiga uppgifter från försäkringstagaren om bilens värde i samband med en bilbrand. HD gör också uttalande om vid vilka tillfällen det är rimligt med en nedsättning med 75 procent och 100 procent av ersättningen.