Dokumenttagg: bokslutskommuniké

Greater Thans bokslutskommuniké

Greater Than presenterade den 22 februari sin bokslutskommuniké för 2018. Av den framgår bland annat att man ökade sin omsättning 2018 med 72 procent samtidigt som förlusten ökade i bolaget.

Humlegårdens bokslutskommuniké för 2018

Den 21 februari 2019 presenterade Humlegården Fastigheter, som ingår i länsförsäkringsgruppen, sin bokslutskommuniké för 2018. Av kommunikén framgår att bolaget gjorde ett rekordresultat: 2,2 miljarder kronor efter skatt.

Avanzas bokslutskommuniké för år 2018

Den 17 januari presenterade Avanza sin bokslutskommuniké för år 2018. Den visade att under 2018 steg intäkterna totalt med 8 procent till 1 049 miljoner kronor. Resultat efter skatt ökade till 384 miljoner kronor.