Dokumenttagg: bolån

FI:s rapport om den svenska bolånemarknaden

Under torsdagen presenterade Finansinspektionen sin rapport om den svenska bolånemarknaden. Samtidigt föreslog FI nya regler för bolån där man, med hänsyn till corona-krisen, öppnar för undantag från dagens amorteringsregler.

Skandias rapport om ungas svårigheter att köpa bostad

Skandia har tagit fram en rapport om svårigheterna för unga vuxna att få bostadslån som kan finansiera köpet av en lägenhet. Skandia har kartlagt var en 28-åring kan köpa en normalstor etta i 25 av Sveriges större städer. Enligt rapporten är det inte möjligt att få ett bostadslån som täcker kostnaden för en lägenhet i 13 av Sveriges 25 största städer.