Dokumenttagg: Capitalis

Capitalis stämmer två tidigare anställda på 2,8 Mkr

Capitalis har stämt två tidigare anställda på sammanlagt 2 844 000 kronor. Enligt Capitalis har de båda tagit dokument med företagshemligheter i samband med att de slutade. Dokumentationen är omfattande. Det bilagda dokumentet omfattar endast de första tio sidorna av stämningsansökan.